เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล นายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย พลตรีหญิงปรียาภัสสร์ จรัลพงศ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยและคณะ ได้เข้าร่วมพิธีปิดและเข้าชมการแข่งขันกีฬาเทคบอลในงาน World youth festival 2022 Bangkok ผลสรุปผู้ชนะดังนี้ทีมคู่ผสมได้ที่3 ได้แก่ทีม Women ที่2ได้แก่ทีมสโมสรตำรวจ และที่1ได้แก่ทีมสโมสรกองทัพบก