สมาคม กีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย

ชั้น 23 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7รอบพระชนมพรรษา 

การกีฬาแห่งประเทศไทย 286 ถนนรามคำแหง

หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

13.76410793323519, 100.62650238238828

ข้อมูลติดต่อเพิ่มเติมโทรศัพท์  092 939 7882 


   Email : admin@thaiteqball.org