สมาคมกีฬาเทคบอลแแห่งประเทศไทยได้เรียกนักกีฬาเข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งกีฬา 3 รายการ อาทิ Word Championships 2022 ที่ประเทศเยอรมนี ,Sea games ครั้งที่32 ณ กรุงพนมเปญ และ Asian indoor and Martial Art ครั้งที่6