เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล นายกสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทย พลตรีหญิง ปรียาภัสสร์ จรัลพงศ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยและคณะ ได้ให้โอวาทและเข้าตรวจเยี่ยมในการเก็บตัวฝึกซ้อม ให้กำลังใจรวมทั้งสอบถามถึงปัญหาต่างๆของนักกีฬาเทคบอล