สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 "เทียนนกแก้วเกมส์" กีฬาสาธิตเทคบอล

ประเภท เดี่ยวชาย สุพรรณบุรี ชนะ ลำปาง 12-6 และ ประเภทคู่ผสม ชลบุรี ชนะ ลำปาง 12-9