เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน สมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสาธิตในงาน World Youth Festival 2022 Bangkok จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565 โดยบรรยากาศภายในงานมียุวทูตเยาวชนจากทั่วโลกที่เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก และได้เรียนรู้ทักษะทางด้านกีฬา รวมทั้งแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมร่วมกัน ซึ่งจะช่วยสร้างเครือข่ายที่สำคัญของกีฬาไทยในระดับนานาชาติ