ผลการแข่งขันกีฬาเทคบอล กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" ประเภทชายเดี่ยว เหรียญทอง ได้แก่ พันจ่าอากาศโท พรเทพ วาปีศิริ จากปทุมธานี เหรียญเงิน ได้แก่ วุฒิไกร ใจอินทร์ จากเชียงใหม่ และเหรียญทองแดงได้แก่ จีรติ จันทร์เลียง จากขอนแก่น ,ปรัชญา ปลอดทอง จากสตูล 

ผลการแข่งขันกีฬาเทคบอล กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" ประเภทหญิงเดี่ยว เหรียญทอง ได้แก่ สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ จากราชบุรี เหรียญเงิน ได้แก่ จุฑาทิพย์ กันทะธง จากสุพรรณบุรี และเหรียญทองแดงได้แก่จริยา สีสวาท จากชลบุรี ,วรรณทิกา อินทร์นุ จากลำปาง 

ผลการแข่งขันกีฬาเทคบอล กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" ประเภทชายคู่ เหรียญทอง ได้แก่ สิบโทสรศักดิ์ เทาศิริ /อภิศักดิ์ สาระชอน จากนครราชสีมา เหรียญเงิน ได้แก่ พันจ่าอากาศโท พรเทพ วาปีศิริ /พันจ่าอากาศเอก จักรกฤษณ์ วิจาราณ์จากปทุมธานี และเหรียญทองแดงได้แก่ วิวัฒน์ ก้อนแก้ว /วุฒิไกร ใจอินทร์ จากเชียงใหม่ , นาวิน จิตวิขาม / วรนนท์ ดีจำเนียน จากนครปฐม 

ผลการแข่งขันกีฬาเทคบอล กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 "กาญจนบุรีเกมส์" ประเภทหญิงคู่ เหรียญทอง ได้แก่จุฑาทิพย์ กันทะธง / ปภาวรินท์ แก้วเกตุสี จากสุพรรณบุรี เหรียญเงิน ได้แก่จริยา สีสวาท / ปริยาภัทร สาโถน จากชลบุรี และเหรียญทองแดงได้แก่ปานปรีดา นามมนตรี /ภาวินี พรมมี จากชัยนาท ,สุดารัตน์ ทองโคตร / อัญชลี สุวรรณมาโจ จากขอนแก่น 

ผู้ฝึกสอนดีเด่นฝ่ายหญิง 

พินพร ครองบุ่งคล้า 

นักกีฬาดีเด่นฝ่ายหญิง

นางสาว สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ 

ผู้ฝึกสอนดีเด่นฝ่ายชาย 

เรืออากาศตรี ภัทรพฤฒ เสือน้อย 

นักกีฬาดีเด่นฝ่ายชาย 

พันจ่าอากาศโท พรเทพ วาปีศิริ