ทีมชาติไทยคว้ามาได้1เหรียญทอง ในประเภทหญิงคู่ และหนึ่งเหรียญเงินในประเภทชายคู่ และเหรียญทองแดงในประเภทหญิงคู่ และ คู่ผสมในศึกเทคบอลทัวร์-เกาะสมุย


 สรุปผลการแข่งขันเทคบอลทัวร์ เกาะสมุย ประเภทชายคู่ รอบแบ่งกลุ่ม

กลุ่ม A รอบที่ 1 สิบเอกสรศักดิ์  เทาศิริ และนายจีรติ  จันทร์เลียง ชนะ Muhammad Eizlan Rakhil Bin Abd RAHMAN และ Ash HAMEED จากมาเลเซีย ไปได้ 2 เซต ด้วยคะแนน 12:4,12:5

กลุ่ม D รอบที่ 1 จ่าเอกพักตร์พงษ์ เดชเจริญ และ นายอุเทน กู้เขียว ชนะ Tirth Dharmeshbai PATEL และ Meet vaghela Vaghela จากอินเดีย ไปได้ 2 เซต ด้วยคะแนน 12:4,12:6

กลุ่ม A รอบที่ 2 สิบเอกสรศักดิ์  เทาศิริ และนายจีรติ  จันทร์เลียง พ่าย Csaba BANYIK และ Balazs KATZ จากฮังการีไป 1 ต่อ2 เซต ด้วยคะแนน 12:8,10:12,4:12

กลุ่ม D รอบที่ 2 จ่าเอกพักตร์พงษ์ เดชเจริญ และ นายอุเทน กู้เขียว ชนะ Muhammad Nurul Islam ABDUL RAZAK และ Muhammad Al Nazirul Islam ABDUL RAZAK จากสิงค์โปร ไปได้ 2เซต ด้วยคะแนน 12:2,12:5

กลุ่ม D รอบที่ 3 จ่าเอกพักตร์พงษ์ เดชเจริญ และ นายอุเทน กู้เขียว ชนะ Bartlomiej FRANCZUK จากโปแลนด์ และ Frankie DIAZ จากสหรัฐอเมริกา ไปได้ 2 เซต ด้วยคะแนน 12:9,12:7

สรุปผลการแข่งขันเทคบอลทัวร์ เกาะสมุย ประเภทชายคู่ รอบ 8 ทีม

สิบเอกสรศักดิ์  เทาศิริ และนายจีรติ  จันทร์เลียง ชนะ Adam BLAZSOVICS และ Martin CSEREKLYE จากฮังการี ไปได้ 2ต่อ1 เซต ด้วยคะแนน 12:11,7:12,12:8

จ่าเอกพักตร์พงษ์ เดชเจริญ และ นายอุเทน กู้เขียว ชนะ Vinit JAIN และ Glenn WILLIAMS จากอินเดีย ไปได้ 2 เซต ด้วยคะแนน 12:4,12:5


สรุปผลการแข่งขันเทคบอลทัวร์ เกาะสมุย ประเภทชายคู่ รอบ 4 ทีม

สิบเอกสรศักดิ์  เทาศิริ และนายจีรติ  จันทร์เลียง ชนะ Apor GYORGYDEAK และ Szabolcs ILYES จากโรมาเนีย ไปได้ 2 เซต ด้วยคะแนน 12:7,12:10

จ่าเอกพักตร์พงษ์ เดชเจริญ และ นายอุเทน กู้เขียว พ่าย Csaba BANYIK และ Balazs KATZ จากฮังการีไป 2 เซต ด้วยคะแนน 10:12,5:12


สรุปผลการแข่งขันเทคบอลทัวร์ เกาะสมุย ประเภทชายคู่ รอบชิงเหรียญทองแดง 

จ่าเอกพักตร์พงษ์ เดชเจริญ และ นายอุเทน กู้เขียว ชนะ Apor GYORGYDEAK และ Szabolcs ILYES จากโรมาเนีย ไปได้ 2ต่อ1 เซต ด้วยคะแนน 6:12,12:8,12:2สรุปผลการแข่งขันเทคบอลทัวร์ เกาะสมุย ประเภทชายคู่ รอบชิงเหรียญทอง

สิบเอกสรศักดิ์  เทาศิริ และนายจีรติ  จันทร์เลียง พ่ายให้กับ Csaba BANYIK และ Balazs KATZ จากฮังการีไป 2 เซต ด้วยคะแนน 6:12,9:12
สรุปผลการแข่งขันเทคบอลทัวร์ เกาะสมุย ประเภทหญิงคู่ รอบแบ่งกลุ่ม

กลุ่ม A รอบที่ 1 นางสาวจุฑาทิพย์ กันทะธง และ นางสาวสุภาวดี วงศ์คำจันทร์ ชนะ Margaret OSMUNDSON สหรัฐอเมริกา และ Rafaella FONTES บราซิล ไป2 เซต ด้วยคะแนน 12:9,12:10

กลุ่ม B รอบที่ 1 นางสาวจริยา สีสวาท และ นางสาวอารียา หอมดี พ่ายให้กับ Zsanett JANICSEK ฮังการี และ Kinga BARABASI โรมาเนีย ไป 1ต่อ2 เซต ด้วยคะแนน 11:12,12:6,10:12

กลุ่ม B รอบที่ 2 นางสาวจริยา สีสวาท และ นางสาวอารียา หอมดี ชนะ Quimcy DSOUZA และ CHELSEA DSILVA จากอินเดีย ไปได้ 2 เซต ด้วยคะแนน 12:0,12:1

กลุ่ม A รอบที่ 2 นางสาวจุฑาทิพย์ กันทะธง และ นางสาวสุภาวดี วงศ์คำจันทร์ ชนะ Akyko Micheel KAPITO และ Gabriella Jessica PONGBURA จากอินโดนีเซีย ไปได้ 2 เซต ด้วยคะแนน 12:2,12:1

กลุ่ม B รอบที่ 3 นางสาวจริยา สีสวาท และ นางสาวอารียา หอมดี ชนะ Andrea GOMEZ และ Carolyn GRECO จากสหรัฐอเมริกา 12:8,12:11


สรุปผลการแข่งขันเทคบอลทัวร์ เกาะสมุย ประเภทหญิงคู่ รอบ4ทีม

นางสาวจุฑาทิพย์ กันทะธง และ นางสาวสุภาวดี วงศ์คำจันทร์ ชนะ นางสาวจริยา สีสวาท และ นางสาวอารียา หอมดี ไปได้ 2 เซตด้วยคะแนน 12:10,12:6


สรุปผลการแข่งขันเทคบอลทัวร์ เกาะสมุย ประเภทหญิงคู่ รอบชิงเหรียญทองแดง

นางสาวจริยา สีสวาท และ นางสาวอารียา หอมดี ชนะ Margaret OSMUNDSON สหรัฐอเมริกา และ Rafaella FONTES บราซิล ไปได้ 2ต่อ1 เซต ด้วยคะแนน 3:12,12:9,12:4


สรุปผลการแข่งขันเทคบอลทัวร์ เกาะสมุย ประเภทหญิงคู่ รอบชิงเหรียญทอง

นางสาวจุฑาทิพย์ กันทะธง และ นางสาวสุภาวดี วงศ์คำจันทร์ ชนะ Zsanett JANICSEK ฮังการี และ Kinga BARABASI โรมาเนีย ไปได้ 2 เซต ด้วยคะแนน 12:7,12:2
สรุปผลการแข่งขันเทคบอลทัวร์ เกาะสมุย ประเภทคู่ผสม รอบแบ่งกลุ่ม

กลุ่ม B รอบที่ 1 นางสาวจุฑาทิพย์ กันทะธง และ นายอุเทน กู้เขียว พ่ายให้กับ Margaret Osmundson จากสหรัฐอเมริกา และ Apor Gyorgydeak จากโรมาเนีย ไป2 เซต ด้วยคะแนน 9:12,8:12

กลุ่ม B รอบที่ 1 จ่าเอกพักตร์พงษ์ เดชเจริญ และ นางสาวสุภาวดี วงศ์คำจันทร์ ชนะ Glenn WILLIAMS และ CHELSEA DSILVA จากอินเดีย ไป 2 เซต ด้วยคะแนน 12:3,12:5

กลุ่ม D รอบที่ 1  นายจีรติ จันทร์เลียง และ นางสาวจริยา สีสวาท ชนะ สิบเอกสรศักดิ์  เทาศิริ และนางสาวอารียา หอมดี ไปได้ 2 เซต ด้วยคะแนน 12:7,12:11

กลุ่ม C รอบที่ 1 นายบุญคุ้ม ทิพย์วงค์ และนางสาวสุดารัตน์ ทองโครต ชนะ Vinit Jain และ Quimcy Dsouza จากอินเดีย ไป2 เซต ด้วยคะแนน 12:4,12:4

กลุ่ม B รอบที่ 2 จ่าเอกพักตร์พงษ์ เดชเจริญ และ นางสาวสุภาวดี วงศ์คำจันทร์ พ่ายให้กับ Margaret Osmundson จากสหรัฐอเมริกา และ Apor Gyorgydeak จากโรมาเนีย ไป2 เซต ด้วยคะแนน 11:12,11:12

กลุ่ม B รอบที่ 2 นางสาวจุฑาทิพย์ กันทะธง และ นายอุเทน กู้เขียว ชนะ Glenn WILLIAMS และ CHELSEA DSILVA จากอินเดีย ไป 2 เซต ด้วยคะแนน 12:1,12:1

กลุ่ม C รอบที่ 2 นายบุญคุ้ม ทิพย์วงค์ และนางสาวสุดารัตน์ ทองโครต พ่าย Rafaella Fontes และ Marcos Vieira จากบราซิล ไป2 เซต ด้วยคะแนน 9:12,10:12

กลุ่ม D รอบที่ 2  นายจีรติ จันทร์เลียง และ นางสาวจริยา สีสวาท ชนะ Yoga Ardika Putra และ Gabriella Jessica Pongbura จากอินโดนีเซีย ไป2 เซต ด้วยคะแนน 12:5,12:4

กลุ่ม D รอบที่ 2 สิบเอกสรศักดิ์  เทาศิริ และนางสาวอารียา หอมดี ชนะ Frankie Diaz และ Carolyn Greco จากสหรัฐอเมริกา ไป 2 เซต ด้วยคะแนน 12:6,12:6

กลุ่ม B รอบที่ 3 จ่าเอกพักตร์พงษ์ เดชเจริญ และ นางสาวสุภาวดี วงศ์คำจันทร์ ชนะ นางสาวจุฑาทิพย์ กันทะธง และ นายอุเทน กู้เขียว ไป 2 เซต ด้วยคะแนน 12:3,12:8

กลุ่ม D รอบที่ 3  นายจีรติ จันทร์เลียง และ นางสาวจริยา สีสวาท ชนะ  Frankie Diaz และ Carolyn Greco จากสหรัฐอเมริกา ไป 2 เซต ด้วยคะแนน 12:5,12:5

กลุ่ม C รอบที่ 3 นายบุญคุ้ม ทิพย์วงค์ และนางสาวสุดารัตน์ ทองโครต ชนะ Adam Blazsovics และ อรทัย สุขประมา ไป2ต่อ 1 เซต ด้วยคะแนน 12:9,11:12,12:3

กลุ่ม D รอบที่ 3 สิบเอกสรศักดิ์  เทาศิริ และนางสาวอารียา หอมดี พ่าย Balazs Katz จากฮังการี และ Kinga Barabasi จากโรมาเนีย ไป 2 ต่อ1 เซต ด้วยคะแนน 7:12,12:7,7:12

กลุ่ม C รอบที่ 4 นายบุญคุ้ม ทิพย์วงค์ และนางสาวสุดารัตน์ ทองโครต ชนะ Daniel Nicolas Colobong และ Jhazmine Thrisha Pascua ไป2 เซต ด้วยคะแนน 12:2,12:5

กลุ่ม D รอบที่ 4 สิบเอกสรศักดิ์  เทาศิริ และนางสาวอารียา หอมดี ชนะ Yoga Ardika Putra และ Gabriella Jessica Pongbura จากอินโดนีเซีย ไป2 เซต ด้วยคะแนน 12:4,12:4

กลุ่ม D รอบที่ 4  นายจีรติ จันทร์เลียง และ นางสาวจริยา สีสวาท ชนะ Balazs Katz จากฮังการี และ Kinga Barabasi จากโรมาเนีย ไป 2 เซต ด้วยคะแนน 12:8,12:6

 

 


กลุ่ม A ที่1ของสายได้แก่ Csaba Banyin และ Zsanett Janicsek จากฮังการี ที่ 2 ได้แก่ Martin Cserklye จากฮังการี และ ปภาณิน สีหานอก จากประเทศไทย

กลุ่ม B ที่ 1 ของสายได้แก่ Margaret Osmundson จากสหรัฐอเมริกา และ Apor Gyorgydeak จากโรมาเนีย ที่ 2 ได้แก่ จ่าเอกพักตร์พงษ์ เดชเจริญ และ นางสาวสุภาวดี วงศ์คำจันทร์

กลุ่ม C ที่ 1 ของสายได้แก่ Rafaella Fontes และ Marcos Vieira จากบราซิล ที่ 2 ได้แก่ นายบุญคุ้ม ทิพย์วงค์ และ นางสาวสุดารัตน์ ทองโครต

กลุ่ม D ที่ 1 ของสายได้แก่ นายจีรติ จันทร์เลียง และ นางสาวจริยา สีสวาท ที่ 2 ได้แก่ Balazs Katz จากฮังการี และ Kinga Barabasi จากโรมาเนีย


สรุปผลการแข่งขันเทคบอลทัวร์ เกาะสมุย ประเภทคู่ผสม รอบ 8 ทีม

Csaba Banyin และ Zsanett Janicsek จากฮังการี พ่าย  Balazs Katz จากฮังการี และ Kinga Barabasi จากโรมาเนีย 5:12,8:12

จ่าเอกพักตร์พงษ์ เดชเจริญ และ นางสาวสุภาวดี วงศ์คำจันทร์ ชนะ Rafaella Fontes และ Marcos Vieira จากบราซิล ไป 2 เซต ด้วยคะแนน 12:10,12:5

นายจีรติ จันทร์เลียง และ นางสาวจริยา สีสวาท ชนะ  นายบุญคุ้ม ทิพย์วงค์ และ นางสาวสุดารัตน์ ทองโครต ไป 2 เซต ด้วยคะแนน 12:11,12:9

Martin Cserklye จากฮังการี และ ปภาณิน สีหานอก จากประเทศไทย พ่าย Margaret Osmundson จากสหรัฐอเมริกา และ Apor Gyorgydeak จากโรมาเนีย ไป2 เซต ด้วยคะแนน 9:12,11:12สรุปผลการแข่งขันเทคบอลทัวร์ เกาะสมุย ประเภทคู่ผสม รอบ 4 ทีม

จ่าเอกพักตร์พงษ์ เดชเจริญ และ นางสาวสุภาวดี วงศ์คำจันทร์ พ่าย Balazs Katz จากฮังการี และ Kinga Barabasi จากโรมาเนีย ไป 1 ต่อ 2 เซต ด้วยคะแนน 11:12,12:2,12:6

นายจีรติ จันทร์เลียง และ นางสาวจริยา สีสวาท พ่าย Margaret Osmundson จากสหรัฐอเมริกา และ Apor Gyorgydeak จากโรมาเนีย ไป 1ต่อ 2 เซต ด้วยคะแนน 12:11,8:12,10:12


สรุปผลการแข่งขันเทคบอลทัวร์ เกาะสมุย ประเภทคู่ผสม รอบชิงเหรียญทองแดง

จ่าเอกพักตร์พงษ์ เดชเจริญ และ นางสาวสุภาวดี วงศ์คำจันทร์ ชนะ นายจีรติ จันทร์เลียง และ นางสาวจริยา สีสวาท ไป 2 เซต ด้วยคะแนน 12:9,12:9


สรุปผลการแข่งขันเทคบอลทัวร์ เกาะสมุย ประเภทคู่ผสม รอบชิงเหรียญทอง 

 Balazs Katz จากฮังการี และ Kinga Barabasi จากโรมาเนีย ชนะ Margaret Osmundson จากสหรัฐอเมริกา และ Apor Gyorgydeak จากโรมาเนีย ไป 2 เซต ด้วยคะแนน 12:7,12:11