ทีมชาติไทยคว้ามาได้สองเหรียญทอง ในประเภทหญิงคู่ และคู่ผสม และสองเหรียญเงินในประเภทชายคู่ และหญิงคู่ ในศึกเทคบอลทัวร์-ชิงเต่า รอบชิงชนะเลิศ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยคว้าเหรียญทอง 2 เหรียญ ในประเภทหญิงคู่ ได้แก่ น.ส.จุฑาทิพย์ กันทะธง และ น.ส.สุภาวดี วงศ์คำจันทร์  และในประเภทคู่ผสม น.ส.สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ และ จ.อ. พักตร์พงษ์ เดชเจริญ 

เหรียญเงิน 2 เหรียญ ในประเภทหญิงคู่ ได้แก่ น.ส.จริยา สีสวาท และ น.ส.อารียา หอมดี และ ในประเภทชายคู่ จ.อ.พักตร์พงษ์ เดชเจริญ และ นายอุเทน กู้เขียว


สรุปผลการแข่งขันเทคบอลทัวร์ - ชิงเต่า วันที่ 4 สิงหาคม ประเภทหญิงคู่ รอบคัดเลือก 

กลุ่ม D รอบที่ 1 น.ส.จริยา สีสวาท และ น.ส.อารียา หอมดี ชนะ Wang SHA SHA และ Gao HUI จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 เซต ด้วยคะแนน 12:1, 12:4

กลุ่ม C รอบที่ 1 น.ส.จุฑาทิพย์  กันทะธง และ น.ส.สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ ชนะบาย Jyn Ross GARROVILLO และ Jhazmine T. PASCUA จากฟิลิปปินส์ 

กลุ่ม D รอบที่ 2 น.ส.จริยา สีสวาท และ น.ส.อารียา หอมดี ชนะ Yi ZI CHUN และ Wang JUAN JUAN จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 เซต ด้วยคะแนน 12:1, 12:0

กลุ่ม C รอบที่ 2 น.ส.จุฑาทิพย์  กันทะธง และ น.ส.สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ ชนะ Subi Y. ABUDUREHEMAN และ Xia XIN จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยคะแนน 12:7, 12:2


สรุปผลการแข่งขันเทคบอลทัวร์ - ชิงเต่า ประเภทหญิงคู่ รอบ 4 ทีม

น.ส.จริยา สีสวาท และ น.ส.อารียา หอมดี ชนะ Nurul Azurin BINTI MAZLAN และ Asnidah ZAMRI จากมาเลเซีย 2 เซต ด้วยคะแนน 12:1,12:2

น.ส.จุฑาทิพย์  กันทะธง และ น.ส.สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ ชนะ Wang SHA SHA และ Gao HUI จากจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้วยคะแนน 12:3,12:1

น.ส.จริยา สีสวาท และ น.ส.อารียา หอมดี ชนะ Zsanett JANICSEK จากฮังการี และ Kinga BARABASI จากโรมาเนีย ด้วยคะแนน 7:12,12:6,13:11

น.ส.จุฑาทิพย์  กันทะธง และ น.ส.สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ ชนะ Carolyn GRECO จากสหรัฐอเมริกา และ Zsofia DEZSENYI จากฮังการี 12:7,12:7


รอบชิงเหรียญทองแดง Zsanett JANICSEK จากฮังการี และ Kinga BARABASI จากโรมาเนียจะพบกับ Carolyn GRECO จากสหรัฐอเมริกา และ Zsofia DEZSENYI จากฮังการี ในวันที่ 6 สิงหาคม เวลา 15.00 น. ตามเวลาในประเทศไทย

รอบชิงเหรียญทอง น.ส.จริยา สีสวาท และ น.ส.อารียา หอมดี พบกับ น.ส.จุฑาทิพย์  กันทะธง และ น.ส.สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ ในวันที่ 6 สิงหาคม เวลา 19.00 น ตามเวลาในประเทศไทย


สรุปผลการแข่งขันเทคบอลทัวร์ - ชิงเต่า วันที่ 5 สิงหาคม ประเภทคู่ผสม รอบคัดเลือก

 กลุ่ม A รอบที่ 1 น.ส.จุฑาทิพย์ กันทะธง และ นายอุเทน กู้เขียว ชนะ  Yang YU MING และ Wang SHA SHA จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 เซต ด้วยคะแนน 12:1,12:4

กลุ่ม B รอบที่ 1 น.ส.สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ และ จ.อ. พักตร์พงษ์ เดชเจริญ ชนะ Gao HUI และ Xu MING CHI จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 เซต ด้วยคะแนน 12:1,12:2

กลุ่ม A รอบที่ 2 น.ส.จุฑาทิพย์ กันทะธง และ นายอุเทน กู้เขียว ชนะ Diao KAI และ Zhao YING จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 เซต ด้วยคะแนน 12:1,12:1

กลุ่ม B รอบที่ 2 น.ส.สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ และ จ.อ. พักตร์พงษ์ เดชเจริญ ชนะ Muhaimaiti AIMAITI และ Wang JUAN JUAN จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 เซต ด้วยคะแนน 12:4,12:2

กลุ่ม A รอบที่ 3 น.ส.จุฑาทิพย์ กันทะธง และ นายอุเทน กู้เขียว พ่าย Csaba BANYIK และ Zsanett JANICSEK จากฮังการี 1ต่อ2 เซต ด้วยคะแนน 3:12,12:9,10:12

กลุ่ม B รอบที่ 3 น.ส.สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ และ จ.อ. พักตร์พงษ์ เดชเจริญ ชนะ Marcos VIEIRA และ Rafaella FONTES จากบราซิล 2 เซต ด้วยคะแนน 12:4,12:2

กลุ่ม A รอบที่ 4 น.ส.จุฑาทิพย์ กันทะธง และ นายอุเทน กู้เขียว ชนะ Jun Ming ZHANG และ HUHONG SHI จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 เซต ด้วยคะแนน 12:3

,12:3 เป็นที่ 2 ของกลุ่ม A

กลุ่ม B รอบที่ 4 น.ส.สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ และ จ.อ. พักตร์พงษ์ เดชเจริญ ชนะ Chen JING TAO และ Xing WEI จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 เซต ด้วยคะแนน 12:2

,12:3 เป็นที่ 1 ของกลุ่ม B


ผลการแข่งขันเทคบอลทัวร์ - ชิงเต่า วันที่ 5 สิงหาคม ประเภทชายคู่ 

จ.อ.พักตร์พงษ์  เดชเจริญ และ นายอุเทน  กู้เขียว ชนะ Adam BLAZSOVICS และ  Martin CSEREKLYE จากฮังการี  ไปได้ 2 เซต ด้วยคะแนน 12:7, 12:6 ผ่านเข้าไปเล่นรอบ 4 ทีม โดยจะพบกับ Apor GYORGYDEAK และ Szabolcs ILYES จากโรมาเนีย


ผลการแข่งขันประเภท Mixed Doubles รอบ 8 ทีม วันที่ 5 สิงหาคม คู่ที่หนึ่ง  น.ส.สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ และ จ.อ. พักตร์พงษ์ เดชเจริญ ชนะ  Chiao-Hsin YEN จากไต้หวัน และ  Adam BLAZSOVICS จากฮังการี ไปได้ 2 เซต ด้วยคะแนน 12:3,12:3 ผ่านเข้ารอบ 4 ทีม

ส่วนคู่ที่สอง น.ส.จุฑาทิพย์ กันทะธง และ นายอุเทน กู้เขียว ชนะ Martin CSEREKLYE และ Zsofia DEZSENYI จากฮังการี ไปได้ 2ต่อ1 เซต   ด้วยคะแนน 10:12,12:6,12:7


ผลการแข่งขันเทคบอลทัวร์ - ชิงเต่า วันที่ 5 สิงหาคม ประเภทชายคู่ รอบ 4 ทีม 

จ.อ.พักตร์พงษ์  เดชเจริญ และ นายอุเทน  กู้เขียว เอาชนะ  Apor GYORGYDEAK และ Szabolcs ILYES จากโรมาเนีย ไปได้ 2ต่อ1เซต ด้วยคะแนน 9:12,12:11,12:9

ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองโดยจะพบกับ Csaba BANYIK และ Balazs KATZ จากฮังการี 


ผลการแข่งขันเทคบอลทัวร์ - ชิงเต่า ประเภท Mixed Doubles รอบ 4 ทีม 

น.ส.สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ และ จ.อ. พักตร์พงษ์ เดชเจริญ ชนะ น.ส.จุฑาทิพย์ กันทะธง และ นายอุเทน กู้เขียว ไปได้ 2 เซต ด้วยคะแนน 12:7,12:3  ผ่านเข้ารอบชิงเหรียญทองโดยจะพบกับ Csaba BANYIK และ

Zsanett JANICSEK จากฮังการี และคู่ของ น.ส.จุฑาทิพย์ กันทะธง และ นายอุเทน กู้เขียว จะเข้าชิงเหรียญทองแดง โดยจะพบกับ Balazs KATZ จากฮังการี และ Kinga BARABASI จากโรมาเนีย ในวันที่ 6 สิงหาคมผลการแข่งขันกีฬาเทคบอลทัวร์-ชิงเต่า รอบชิงชนะเลิศ ประจำวันที่ 6 สิงหาคม

เหรียญทองแดงประเภทคู่ผสม ระหว่าง น.ส.จุฑาทิพย์ กันทะธง และ นายอุเทน กู้เขียว พ่าย Balazs KATZ จากฮังการี และ Kinga BARABASI จากโรมาเนีย 2ต่อ1เซต ด้วยคะแนน 12:11, 11:12, 9:12

เหรียญทองประเภทหญิงคู่ ระหว่าง น.ส.จุฑาทิพย์  กันทะธง และ น.ส.สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ ชนะ น.ส.จริยา สีสวาท และ น.ส.อารียา หอมดี พบกับ  2เซต ด้วยคะแนน 12:5, 12:9 

เหรียญทองประเภทคู่ผสม ระหว่าง น.ส.สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ และ จ.อ. พักตร์พงษ์ เดชเจริญ ชนะ Csaba BANYIK และ Zsanett JANICSEK จากฮังการี 2 ต่อ1เซต ด้วยคะแนน 12:4, 11:12, 12:10

และเหรียญทองประเภทชายคู่ ระหว่าง จ.อ.พักตร์พงษ์  เดชเจริญ และ นายอุเทน  กู้เขียว พ่าย Csaba BANYIK และ Balazs KATZ จากฮังการี 2ต่อ1เซต ด้วยคะแนน 3:12,12:11,8:12