วันที่ 5 มีนาคม 2566


Men's Doubles  รอบ 4 ทีม นายอุเทน  กู้เขียว และ จ.อ. พักตร์พงษ์  เดชเจริญ ชนะ Matyas Odnoga จากฮังการี และ Bartlomiej Franczuk จากโปแลนด์ 2 เซต ด้วยคะแนน 12:9, 12:5 ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทอง โดยพบกับ Csaba Banyi และ Balazs Katz 


Women's Doubles รอบ4 ทีม น.ส.จริยา  สีสวาท และ น.ส.อารียา  หอมดี ชนะ Zsofia Dezsenyi และ Boglarka Nagy  จากฮังการี ไป2 เซต ด้วยคะแนน 12:7 , 12:6 ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับ  น.ส.สุภาวดี  วงศ์คำจันทร์ และ น.ส.จุฑาทิพย์  กันทะธง


Women's Doubles รอบ 4 ทีม น.ส.สุภาวดี  วงศ์คำจันทร์ และ น.ส.จุฑาทิพย์  กันทะธง ชนะ Petra Pechy และNora Vicsek 2 เซต ด้วยคะแนน 12:4, 12:7 ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับน.ส.จริยา  สีสวาท และ น.ส.อารียา  หอมดี


Mixed Doubles รอบ 4ทีม  น.ส.สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ และ จ.อ. พักตร์พงษ์ เดชเจริญ ชนะ Ester Viana Mendes จากบราซิล และ Apor Gyorgydeak จากโรมาเนีย 2ต่อ1 เซต ด้วยคะแนน 12:8, 9:12, 12:8 ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับ Petra Pechy และ  Adam Blazsovics จากฮังการี


Mixed Doubles รอบ 4 ทีม น.ส.จุฑาทิพย์ กันทะธง และ นายอุเทน กู้เขียว พ่ายให้กับ Petra Pechy และ  Adam Blazsovics จากฮังการี 0 ต่อ2 เซต ด้วยคะแนน 10:12, 3:12 ผ่านเข้าไปชิงที่ 3 โดยพบกับ Ester Viana Mendes จากบราซิล และ Apor Gyorgydeak จากโรมาเนีย


Men's Doubles  รอบ 4 ทีม นายอุเทน  กู้เขียว และ จ.อ. พักตร์พงษ์  เดชเจริญ ชนะ Matyas Odnoga จากฮังการี และ Bartlomiej Franczuk จากโปแลนด์ 2 เซต ด้วยคะแนน 12:9, 12:5 ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทอง โดยพบกับ Csaba Banyi และ Balazs Katz 

Women's Doubles รอบ4 ทีม น.ส.จริยา  สีสวาท และ น.ส.อารียา  หอมดี ชนะ Zsofia Dezsenyi และ Boglarka Nagy  จากฮังการี ไป2 เซต ด้วยคะแนน 12:7 , 12:6 ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับ  น.ส.สุภาวดี  วงศ์คำจันทร์ และ น.ส.จุฑาทิพย์  กันทะธง

Women's Doubles รอบ 4 ทีม น.ส.สุภาวดี  วงศ์คำจันทร์ และ น.ส.จุฑาทิพย์  กันทะธง ชนะ Petra Pechy และNora Vicsek 2 เซต ด้วยคะแนน 12:4, 12:7 ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับน.ส.จริยา  สีสวาท และ น.ส.อารียา  หอมดี

Mixed Doubles รอบ 4ทีม  น.ส.สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ และ จ.อ. พักตร์พงษ์ เดชเจริญ ชนะ Ester Viana Mendes จากบราซิล และ Apor Gyorgydeak จากโรมาเนีย 2ต่อ1 เซต ด้วยคะแนน 12:8, 9:12, 12:8 ผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับ Petra Pechy และ  Adam Blazsovics จากฮังการี

Mixed Doubles รอบ 4 ทีม น.ส.จุฑาทิพย์ กันทะธง และ นายอุเทน กู้เขียว พ่ายให้กับ Petra Pechy และ  Adam Blazsovics จากฮังการี 0 ต่อ2 เซต ด้วยคะแนน 10:12, 3:12 ผ่านเข้าไปชิงที่ 3 โดยพบกับ Ester Viana Mendes จากบราซิล และ Apor Gyorgydeak จากโรมาเนีย


สรุปผลการแข่งขัน ASIAN TEQBALL TOUR - DUBAI 2023

รอบชิงเหรียญทองแดง

ประเภท Women's Doubles  ผู้ชนะอันดับที่ 3 ได้แก่ Petra Pechy และ Nora Vicsek จากฮังการี เอาชนะ Zsofia Dezsenyi และ Boglarka Nagy จากฮังการี ไป 2 ต่อ 0 เซต ด้วยคะแนน 12:8, 12:8

ประเภท Mixed Doubles  ผู้ชนะอันดับที่ 3 ได้แก่ Ester Viana Mendes จากบราซิล และ Apor Gyorgydeak จากโรมาเนีย เอาชนะ น.ส.จุฑาทิพย์ กันทะธง และ นายอุเทน กู้เขียว 2-1 เซต ด้วยคะแนน 12:3, 1:12, 12:8

ประเภท Men's Doubles  ผู้ชนะอันดับที่ 3 ได้แก่ Matyas Odnoga จากฮังการี และ Bartlomiej Franczuk จากโปแลนด์ เอาชนะ   Szabolcs Ilyes และ Apor Gyorgydeak  ไปได้ 2 ต่อ 1 เซต ด้วยคะแนน 11:12, 12:5, 12:7

รอบชิงชนะเลิศ 

ประเภท Women's Doubles  ผู้ชนะอันดับที่ 1 ได้แก่ น.ส.สุภาวดี  วงศ์คำจันทร์ และ น.ส.จุฑาทิพย์  กันทะธง เอาชนะ น.ส.จริยา  สีสวาท และ น.ส.อารียา  หอมดี  ไปได้ 2 เซต ด้วยคะแนน 12:11, 12:9

ประเภท Mixed Doubles  ผู้ชนะอันดับที่1 ได้แก่ น.ส.สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ และ จ.อ. พักตร์พงษ์ เดชเจริญ  เอาชนะ  Petra Pechy และ  Adam Blazsovics จากฮังการี  2 เซต ด้วยคะแนน 12:8, 12:7

ประเภท Men's Doubles  ผู้ชนะอันดับที่ 1 ได้แก่ Csaba Banyi และ Balazs Katz จากฮังการี เอาชนะ นายอุเทน  กู้เขียว และ จ.อ. พักตร์พงษ์  เดชเจริญ ไปได้ 2 ต่อ 1เซต ด้วยคะแนน  12:7, 9:12, 12:6
วันที่ 4 มีนาคม 2566


ผลการแข่งขัน ASIAN TEQBALL TOUR - DUBAI 2023 ประเภท Men's Doubles รอบ 16 ทีม

1. นายอุเทน  กู้เขียว และ จ.อ. พักตร์พงษ์  เดชเจริญ ชนะ Hugo Rabeux จากฝรั่งเศส และ Brian Mengel Thomsen จากเดนมาร์ก 2ต่อ1 เซต  ด้วยคะแนน 10:12, 12:9, 12:9 ผ่านเข้ารอบ 8 ทีม

2. นายบุญคุ้ม ทิพย์วงศ์ และนายจีรติ  จันทร์เลียง ชนะ Zaid Eidan และ Yousef Alsager จากคูเวต 2 ต่อ 1เซต ด้วยคะแนน 12:8, 11:12, 12:3   ผ่านเข้ารอบ 8 ทีม


ประเภท Mixed Doubles   รอบ16 ทีม

1. น.ส.จุฑาทิพย์ กันทะธง และ นายอุเทน กู้เขียว ชนะ Rafaella Fontes และ Marcos Vieira จากบราซิล 2 ต่อ 1เซต ด้วยคะแนน 12:8, 8:12, 12:6 ผ่านเข้ารอบ 8 ทีม 

2.น.ส.จริยา  สีสวาท และ นายจีรติ  จันทร์เลียง ชนะ Lea Vasas และ Adam Bako จากฮังการี 2 ต่อ 1 เซต ด้วยคะแนน 10:12, 12:11, 12:10 ผ่านเข้ารอบ 8 ทีม 

3.น.ส.สุดารัตน์  ทองโคตร  และ ส.ท. สรศักดิ์  เทาศิริ พ่ายให้กับ Ester Viana Mendes จากบราซิล และ Apor Gyorgydeak จากโรมาเนีย 2 เซต ด้วยคะแนน 5:12, 12:7

4.น.ส.สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ และ จ.อ. พักตร์พงษ์ เดชเจริญ ชนะ Vinit Jain และ Quimcy Dsouza จากอินเดีย 2 เซต ด้วยคะแนน 12:3, 12:6 ผ่านเข้ารอบ 8 ทีม


ประเภท   Women's Doubles รอบ 8 คน

1. น.ส.จริยา  สีสวาท และ น.ส.อารียา  หอมดี ชนะ Kinga Barabasi จากโรมาเนีย และ Ester Viana Mendes จากบราซิล 2ต่อ1 เซต  ด้วยคะแนน 12:7, 11:12, 12:7 ผ่านเข้ารอบ 4 ทีม

2. น.ส.สุภาวดี  วงศ์คำจันทร์ และ น.ส.จุฑาทิพย์  กันทะธง ชนะ Anastasija Lemajic จากเซอร์เบีย และ Maria Chedid จากเลบานอน 2 เซต ด้วยคะแนน 12:7, 12:6  ผ่านเข้ารอบ 4 ทีม


ประเภท Men's Doubles รอบ 8 ทีม

1. นายอุเทน  กู้เขียว และ จ.อ. พักตร์พงษ์  เดชเจริญ ชนะ Bogdan Marojevic และ Nikola Mitro จากเซอร์เบีย เนื่องจากผู้แข่งขันถูกตัดสิทธิ์การแข่งขัน

2. นายบุญคุ้ม ทิพย์วงศ์ และนายจีรติ  จันทร์เลียง พ่ายให้กับ  Csaba Banyik และBalazs Katz จากฮังการี 2 เซต ด้วยคะแนน 8:12, 5:12


 ประเภท Mixed Doubles รอบ 8 ทีม

1. น.ส.จุฑาทิพย์ กันทะธง และ นายอุเทน กู้เขียว ชนะ   น.ส.จริยา  สีสวาท และ นายจีรติ  จันทร์เลียง  2 เซต เนื่องจากคู่ต่อสู้บาดเจ็บ ผ่านเข้ารอบ 4 ทีม

2.น.ส.สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ และ จ.อ. พักตร์พงษ์ เดชเจริญ Anastasija Lemajic และBogdan Marojevic จากเซอร์เบีย ด้วยคะแนน 12:11, 12:5 ผ่านเข้ารอบ4ทีม 


วันที่ 3 มีนาคม 2566

ผลการแข่งขัน ASIAN TEQBALL TOUR - DUBAI 2023 ประเภท Men's Doubles รอบคัดเลือก

กลุ่ม D รอบที่ 1 

นายอุเทน  กู้เขียว และ จ.อ. พักตร์พงษ์  เดชเจริญ เอาชนะ Zalan-Attila Peter และEndre Fori จากโรมาเนีย ไปด้วยคะแนน 2 เซตรวด ด้วยคะแนน 12:5,12:0

กลุ่ม G รอบที่ 1

นายบุญคุ้ม ทิพย์วงศ์ และนายจีรติ  จันทร์เลียง เอาชนะ Basel Ahmad Hasan และ Yaser Yousef จากคูเวต ไปด้วยคะแนน 2 เซตรวด ด้วยคะแนน 12:10,12:8

กลุ่ม G รอบที่ 2

นายบุญคุ้ม ทิพย์วงศ์ และนายจีรติ  จันทร์เลียง พ่ายให้กับ Matyas Odnoga จากฮังการี และ Bartlomiej Franczuk จากโปแลนด์ 1ต่อ2 เซต ด้วยคะแนน 10:12,12:4,11:13

กลุ่ม D รอบที่ 3

นายอุเทน  กู้เขียว และ จ.อ. พักตร์พงษ์  เดชเจริญ พ่ายให้กับ Szabolcs Ilyes และ Apor Gyorgydeak จากโรมาเนีย 0 ต่อ 2 เซต ด้วยคะแนน 10:12,11:12

กลุ่ม G รอบที่3

นายบุญคุ้ม ทิพย์วงศ์ และ นายจีรติ  จันทร์เลียง ชนะ Jun Ming Zhang และ Sun Zhixu จากจีน 2 เซตด้วยคะแนน 12:6,12:5


ผลการแข่งขัน ASIAN TEQBALL TOUR - DUBAI 2023 ประเภท Women's Doubles รอบคัดเลือก

น.ส.สุภาวดี  วงศ์คำจันทร์ และ น.ส.จุฑาทิพย์  กันทะธง ชนะ Kinga Barabasi จากโรมาเนีย และ Ester Viana Mendes จากบราซิล   2ต่อ1 เซต ด้วยคะแนน 12:4,11:12,12:3 

กลุ่ม A รอบที่ 2

น.ส.จริยา  สีสวาท และ น.ส.อารียา  หอมดี ชนะ Lea Vasas และ Zsanett Janicsek จากฮังการี 2 เซตรวด ด้วยคะแนน 12:6,12:5

กลุ่ม B รอบที่ 3

น.ส.สุภาวดี  วงศ์คำจันทร์ และ น.ส.จุฑาทิพย์  กันทะธง ชนะ  Quimcy Dsouza และ Bhumi Dehmukh จากอินเดียไป 2 เซต ด้วยคะแนน 12:4, 12:3

กลุ่ม A รอบที่ 3

น.ส.จริยา  สีสวาท และ น.ส.อารียา  หอมดี ชนะ Tunde Miklos และ Kriszta Lakatos จากโรมาเนีย ไปได้2เซตรวด ด้วยคะแนน 12:1,12:3


สรุปผลการแข่งขันประเภท Men's Doubles ในรอบคัดเลือก ทีมชาติไทยผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบ 16คน 2 ทีมได้แก่

1. นายอุเทน  กู้เขียว และ จ.อ. พักตร์พงษ์  เดชเจริญ จะพบกับ Hugo Rabeux จากฝรั่งเศส และ Brian Mengel Thomsen จากเดนมาร์ก 

2. นายบุญคุ้ม ทิพย์วงศ์ และนายจีรติ  จันทร์เลียง จะพบกับ Zaid Eidan และ Yousef Alsager จากคูเวต 


สรุปผลการแข่งขันประเภท Women's Doubles ในรอบคัดเลือก ทีมชาติไทยผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบ 8คน 2 ทีมได้แก่

1. น.ส.จริยา  สีสวาท และ น.ส.อารียา  หอมดี จะพบกับ Kinga Barabasi จากโรมาเนีย และ Ester Viana Mendes จากบราซิล  

2. น.ส.สุภาวดี  วงศ์คำจันทร์ และ น.ส.จุฑาทิพย์  กันทะธง จะพบกับ Anastasija Lemajic จากเซอร์เบีย และ Maria Chedid จากเลบานอน

วันที่ 2 มีนาคม 2566


ผลการแข่งขัน ASIAN TEQBALL TOUR - DUBAI 2023 ประเภท Mixed Doubles รอบคัดเลือก

กลุ่ม C รอบที่ 1

น.ส.จุฑาทิพย์ กันทะธง และ นายอุเทน กู้เขียว เอาชนะ Kinga Barabasi จากโรมาเนีย และ Martin Csereklye จาก ฮังการี ไป 2 เซตรวด ด้วยคะแนน12:8,12:11

กลุ่ม B รอบที่ 1

น.ส.สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ และ จ.อ. พักตร์พงษ์ เดชเจริญ เอาชนะ Kriszta Lakatos จากโรมาเนีย และ Boldizsar Levik จากฮังการี ไป 2 เซตรวด ด้วยคะแนน 12:7,12:3  

กลุ่ม D รอบที่ 1

น.ส.จริยา  สีสวาท และ นายจีรติ  จันทร์เลียง เอาชนะ Boglarka Nagy และ Barna Kovacsfi จากฮังการี ไปได้ 2ต่อ1 เซตด้วยคะแนน 12:9,10:12,12:10

กลุ่ม E รอบที่ 1

น.ส.อารียา  หอมดี และ นายบุญคุ้ม ทิพย์วงศ์ แพ้ Maria Chedid จากเลบานอน และ Brian Mengel Thomsen จากเดนมาร์ก ไป 2 เซต ด้วยคะแนน 11:12,6:12  

กลุ่ม G รอบที่ 1

น.ส.สุดารัตน์ ทองโครต และ ส.ท. สรศักดิ์ เทาศิริ แพ้ Petra Pechy และ Adam Blazsovics จากฮังการี ไป2เซต ด้วยคะแนน 8:12,3:12

กลุ่ม C รอบที่ 2

น.ส.จุฑาทิพย์ กันทะธง และ นายอุเทน กู้เขียว แพ้ Maja Umicevic  และ Nikola Mitro จาก เซอร์เบีย 1ต่อ2เซตด้วยคะแนน6:12,12:5,6:12  

กลุ่ม D รอบที่ 2

น.ส.จริยา  สีสวาท และ นายจีรติ  จันทร์เลียง เอาชนะ Lauryne Scherrer และ Hugo Rabeux จากฝรั่งเศส ไปได้ 2ต่อ1เซต

ด้วยคะแนน 12:6,9:12,12:8 

กลุ่ม B รอบที่ 2

น.ส.สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ และ จ.อ. พักตร์พงษ์ เดชเจริญ เอาชนะ Lea Vasas และ Adam Bako จากฮังการี ไปได้ 2เซตรวด ด้วยคะแนน 12:8,12:1

กลุ่ม E รอบที่ 2

น.ส.อารียา  หอมดี และ นายบุญคุ้ม ทิพย์วงศ์ ชนะ  Rafaella Fontes และ Marcos Vieira จากบราซิล  ไปได้ 2ต่อ1เซต ด้วยคะแนน 12:10,9:12,13:11   

กลุ่ม G รอบที่ 2

น.ส.สุดารัตน์  ทองโคตร  และ ส.ท. สรศักดิ์  เทาศิริ เอาชนะ  Szbolcs Ilyes และ Tunde Miklos จากโรมาเนีย 2เซตรวด ด้วยคะแนน 12:3,12:1

กลุ่ม G รอบที่ 3

น.ส.สุดารัตน์  ทองโคตร  และ ส.ท. สรศักดิ์  เทาศิริ เอาชนะ Zahraa Alshammari และ Ali Jalil Mezher Alelayawi จากอิรักไป 2เซตรวด ด้วยคะแนน 12:1,12:4สรุป ผลการแข่งขันประเภท Mixed Doubles ในรอบคัดเลือกทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบไปได้ 4ทีมเพื่อเข้าไปแข่งขันในรอบ 16คนต่อไป ได้แก่

1. น.ส.จุฑาทิพย์ กันทะธง และ นายอุเทน กู้เขียว จะพบกับ Rafaella Fontes และ Marcos Vieira จากบราซิล

2.น.ส.จริยา  สีสวาท และ นายจีรติ  จันทร์เลียง จะพบกับ Lea Vasas และ Adam Bako จากฮังการี

3.น.ส.สุดารัตน์  ทองโคตร  และ ส.ท. สรศักดิ์  เทาศิริ จะพบกับ Ester Viana Mendes จากบราซิล และ Apor Gyorgydeak จากโรมาเนีย

4.น.ส.สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ และ จ.อ. พักตร์พงษ์ เดชเจริญ จะพบกับ Vinit Jain และ Quimcy Dsouza จากอินเดีย