ประเภท Men's Doubles รอบ 16 คน นายอุเทน กู้เขียว และ จ.อ. พักตร์พงษ์ เดชเจริญ พบกับ Adam Bako และ Adam Blazsovics จากฮังการี

ประเภท Men's Singles รอบ 16 คน นายบุญคุ้ม ทิพย์วงศ์ พบกับ Adrian Duszak จากโปแลนด์

ประเภท Men's Singles รอบ 36 คน นายบุญคุ้ม ทิพย์วงศ์ พบกับ Gregory Dylan Tchami Djomaha จาก แคเมอรูน

ประเภท Women's Doubles น.ส.อารียา หอมดี และ น.ส.สุภาวดี วงศ์คำจันทร์ พบกับ Zsanett Janicsek และ Lea Vasas จากฮังการี

ประเภท Men' Singles นายบุญคุ้ม ทิพย์วงศ์ พบกับ Mame Cheikh Fam จากเซเนกัล

ประเภท Men's Doubles รอบ2 กลุ่มL นายอุเทน กู้เขียว และ จ.อ. พักตร์พงษ์ เดชเจริญ พบกับ Jose Del Cid และ Jose Pablo Gonzalez Hidalgo จาก กัวเตมาลา

Men's doubles ในกลุ่ม L นายอุเทน กู้เขียว และ จ.อ. พักตร์พงษ์ เดชเจริญ พบกับ Yassine Sahli และ Youssef Sahli จาก ตูนีเซี

Men's doubles ในรอบ36 คนสุดท้าย นายอุเทน กู้เขียว และ จ.อ. พักตร์พงษ์ เดชเจริญ พบกับ Eric Merlin Herbst และ Jonathan Maurer เจ้าภาพจากเยอรมัน

Mixed's doubles ในกลุ่ม C รอบที่ 3 ส.ท. สรศักดิ์ เทาศิริ และ น.ส.สุดารัตน์ ทองโคตร พบกับ Nikola Mitro และ Maja Umicevic จากเซอร์เบีย

รอบ Quater final ส.ท. สรศักดิ์ เทาศิริ และ น.ส.สุดารัตน์ ทองโคตร พบกับ Adrian Duszak และ Alicja Bartnicka จากโปแลนด์

Women's Singles รอบที่1 กลุ่มH น.ส.จุฑาทิพย์ กันทะธง พบกับ Maja Umicevic เซอร์เบีย